TPA Servis

Talep işlemleri, provizyon, vaka yönetimi ve diğer müşteri hizmeti dahil olmak üzere sağlık sigorta hizmetleri
Medikal hizmet ağı oluşturulması ve yönetimi
Maliyet kontrol hizmetleri
Risk Yönetimi ve risk kontrolü
Tıbbi kanunlar ve mevzuat için danışma servisi
Hasar takip
İkinci görüş / uzman danışman görüşü
Proje geliştirme ve çözüm desteği

X